Hôn nhân

Hôn nhân muốn được sung sướng phải đem thật nhiều mồ hôi đổi cho nhau.

Xem Thêm Tác Giả Napoléon