Hôn nhân

Nếu chúng ta cần phải đối diện với sự thật thì hãy nhớ hôn nhân là một điều xấu xa đầy tai họa cần thiết.

Xem Thêm Tác Giả Nê-Nan-Đơ