Hôn nhân

Cái khổ của người đàn ông là cưới nhầm người vợ đua đòi. Cái khổ nhất của người đàn bà là lấy nhầm người chồng lười biếng.

Xem Thêm Tác Giả C. Brat Xơ