Hôm qua

Hôm qua chẳng qua chỉ là một giấc mơ, ngày mai chỉ là một ảo ảnh, hôm nay mới là nguồn suối của sinh mệnh, mới là thời gian duy nhất đáng được chúng ta coi trọng nhất. Sống trong ngày hôm nay có thể biến trong ngày hôm qua thàng giấc mộng vui, biến ngày mai thành ảo ảnh hi vọng. Hãy để chúng ta đem quá khứ và tương lai tách ra, sống ngày hôm nay hoàn toàn độc lập!

Xem Thêm Tác Giả Carnegie (Mỹ)