Hôm nay gió lạnh ùa về

Hôm nay gió lạnh ùa về

Lòng anh cảm thấy bộn bề lo âu

Giờ này em đang ở đâu

Nhớ em nhiều quá mọc râu um tùm.