Hơi thở và muộn phiền

Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare