Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát.

Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát.

Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ phương Tây