Học

Học, học nữa, hộc máu.

Học

Học, học nữa, học mãi.

Xem Thêm Tác Giả V.I. Lenin