Học vấn

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Học tập, Danh ngôn Sống đẹp, Danh ngôn Tiền bạc - Danh vọng, Danh ngôn Tính cách trên kho tàng danh ngôn