Học vấn làm đẹp con người

Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Nga