Học kiến thức phải giỏi suy nghĩ

Học kiến thức phải giỏi suy nghĩ

Học kiến thức phải giỏi suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ. Chính nhờ cách ấy tôi đã trở thành nhà khoa học.

Xem Thêm Tác Giả A. Einstein