Học không biết chán

Học không biết chán, dạy người không biết mỏi.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử