Hoa ái tình

Có một thứ hoa hồng không gai, đó là tình bằng hữu. Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.

Xem Thêm Tác Giả Mademoisell De Scudery