Hiếu thảo

Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử