Hi vọng sẽ giúp bạn trẻ ra

Hi vọng sẽ giúp bạn trẻ ra vì hi vọng và tuổi trẻ là anh em song sinh.

Xem Thêm Tác Giả Shelley (Anh)