Hi vọng là một bữa sáng

Hi vọng là một bữa sáng ngon lành nhưng là một bữa chiều tồi tệ.

Xem Thêm Tác Giả Bacon (Anh)