Hãy tha thứ cho kẻ thù

Forgive your enemies, but never forget their names.

Hãy tha thứ cho kẻ thù, nhưng đừng bao giờ quên tên họ.

Xem Thêm Tác Giả John F. Kennedy