Hãy nói

Hãy nói nếu bạn có những lời lẽ mạnh hơn, nếu không, hãy im lặng.

Xem Thêm Tác Giả Euripide