Hãy nhờ gia đình.

Nếu muốn tinh thần bổn phận đâm rễ trong cốt tuỷ và biến thành nguồn sống thì ta hãy nhờ gia đình.

Xem Thêm Tác Giả J. Simon

Hãy nhờ gia đình

Nếu muốn tinh thần bổn phận đâm rễ trong cốt tuỷ và biến thành nguồn sống thì ta hãy nhờ gia đình.

Xem Thêm Tác Giả J. Simon