Hãy nhã nhặn

Hãy nhã nhặn với mọi người lúc bạn đang đi lên, vì bạn sẽ gặp ho lúc bạn đi xuống.

Xem Thêm Tác Giả Miranda