Hãy ngậm chặt môi

Khi bạn giận dữ, hãy ngậm chặt môi, tránh làm tăng nộ khí của bạn.

Xem Thêm Tác Giả Socrates (Hy Lạp)