Hãy khiêm tốn lắng nghe

Nếu bạn muốn được khen ngợi, hãy khiêm tốn lắng nghe.

Xem Thêm Tác Giả Chesterfield (Anh)