Hãy giữ gìn

Không có bạn ư? Hãy đi tìm, nếu đã tìm thấy – hãy giữ gìn.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga

  • lacmatniemtin

    cau danh ngon that la dung neu chung ta khong co 1 nguoi ban tot thi mai mai chung ta khong bao gio biet duoc ta co nhung sai lam gi