Hãy giấu nỗi bất hạnh

Hãy giấu nỗi bất hạnh của mình đi để không làm kẻ thù của mình vui mừng.

Xem Thêm Tác Giả Pêriandrơ Corinphơxki