Hãy ghi nhớ

Hãy ghi nhớ, chỉ cần bạn không thừa nhận mình có cảm giác tự ti thì không ai có thể làm bạn có cảm giác tự ti.

Xem Thêm Tác Giả Roosevelt (Mỹ)