Hãy có chừng mực khi hạnh phúc

Hãy có chừng mực khi hạnh phúc, hãy tỉnh tảo lúc bất hạnh.

Xem Thêm Tác Giả Pêriandrơ Corinphơxki