Hãy cho đi cái mà bạn có

Hãy cho đi cái mà bạn có. Đối với ai đó, thì món quà ấy mang một ý nghĩa mà bạn không ngờ.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh