Hạt giống của khoa học

Hạt giống của khoa học là vì sự thu hoạch của mọi người mà sinh trưởng.

Xem Thêm Tác Giả Mendeleyev (Nga)