Happy is the hearing man

Happy is the hearing man; unhappy the speaking man.
Người hạnh phúc là người lắng nghe; kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ.

Xem Thêm Tác Giả Ralph Waldo Emerson