Hao mòn tình yêu

Thời gian thêm sức mạnh cho tình bạn và làm hao mòn tình yêu.

Xem Thêm Tác Giả La Bruèsre