Hành vi cao cả nhất của tâm hồn

Tình yêu là hành vi cao cả nhất của tâm hồn và là kiệt tác của con người.

Xem Thêm Tác Giả M. Garcon