Hạnh phúc

Hạnh phúc tùy thuộc vào bản thân ta hơn là những gì xảy ra bên ngoài.

Xem Thêm Tác Giả R.Holden

Hạnh phúc

Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sàng hành động vì người mình yêu.

Xem Thêm Tác Giả Wenlit