Hạnh phúc với những gì đang có

Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.
Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

Xem Thêm Tác Giả J Rohn