Hạnh phúc và bất hạnh

Hạnh phúc và bất hạnh chẳng qua chỉ là tỉ lệ giữa thứ chúng ta muốn và thứ chúng ta thực sự có được.

Xem Thêm Tác Giả Schopenhauer (Đức)