Hạnh phúc lớn

Hạnh phúc lớn

Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư.

Xem Thêm Tác Giả Manzôni