Hạnh phúc lớn nhất khi yêu

Hạnh phúc lớn nhất khi yêu

Hạnh phúc lớn nhất khi yêu là bày tỏ tình yêu của mình.

 

Xem Thêm Tác Giả Andre Gide