Hạnh phúc giống như tiếng vang

Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến.

Xem Thêm Tác Giả Carmen Sylva