Hạnh phúc giống như những khu vườn

Hạnh phúc giống như những khu vườn trong truyện thần tiên có hai con rồng canh gác hai cổng và người ta phải đánh thắng chúng mới vào được.

Xem Thêm Tác Giả Alexandre Dumas