Hạnh phúc của người mẹ

Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.

Xem Thêm Tác Giả Balzac (Pháp)