Hạnh phúc cho nhân dân

Mục đích của quốc gia là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

Xem Thêm Tác Giả Hegel (Đức)