Hạnh phúc

Hạnh phúc giống như mặt trời chiều – người nào cũng có thể nhìn thấy, nhưng nhiều người lại nhìn về hướng khác, vì vậy mà đã bỏ lỡ cơ hội.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain (Mỹ)