Hạnh phúc

Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống là vững tin rằng vẫn có người yêu thương chúng ta.

Xem Thêm Tác Giả Hugo (Pháp)