Hạnh phúc

Hạnh phúc là một ông chủ nợ, sẽ cho bạn mượn mười lăm phút vui vẻ nhưng cũng đồng thời bắt bạn trả mười lăm phút bất hạnh.

Xem Thêm Tác Giả Flaubert (Pháp)