Hạnh phúc

Hạnh phúc ví như con mồi, hễ ta nhắm xa là bắt hụt.

Xem Thêm Tác Giả Alphouse Kart