Hạnh phúc

Ta sẽ cảm thấy có gì như sự hổ thẹn nếu ta hạnh phúc giữa những nỗi bất hạnh của kẻ khác.

Xem Thêm Tác Giả La Bruyere