Hạnh phúc

Muốn hạnh phúc suốt đời thì hãy là một người trung thực.

Xem Thêm Tác Giả F. Phunle