Hạnh phúc

Những người hạnh phúc trong tình yêu đều có cái vẻ rất ân cần.

Xem Thêm Tác Giả Stendhal