Hạnh phúc

Hạnh phúc là cái gì thật mơ hồ khiến ta buộc phải mơ ước.

Xem Thêm Tác Giả Comte De Belveze