Hai con đường bằng phẳng

Trong đời người, có hai con đường bằng phẳng không trở ngại: một là đi tới lý tưởng, một là đi tới cái chết.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoy (Nga)