Hai bi kịch trong cuộc đời

Có hai bi kịch trong cuộc đời: Một là không đạt được điều mong muốn, hai là chiếm đoạt được nó.

 

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Đức